Nieuwe inzichten in de behandelingsopties voor ADHD

Inhoud
In zijn presentatie zal de Britse hoogleraar David Heal spreken over de farmacologie van ADHD-medicatie: kan kennis over de farmacologische eigenschappen van de medicatie bijdragen aan een keuze voor bepaalde medicatie in de behandeling van ADHD?

Dokter Dion Leiblum zal in zijn presentatie aandacht besteden aan de zorgstandaard ADHD die verschenen is in 2019.  Daarnaast zullen de verschillende medicamenteuze opties de revue passeren evenals tips bij het behandelen van ADHD met comorbiditeiten.

Na het volgen van deze presentaties heeft u een uitgebreide update ontvangen rondom de psychofarmacologie bij ADHD.

Accreditatie
De e-learning is voor 2 punten geaccrediteerd voor:

• psychiaters (NVvP)

• verpleegkundig specialisten (VSR)

Kosten
Deelname aan deze e-learning is gratis. Deze e-learning wordt mogelijk gemaakt door Takeda Nederland bv.

Werkwijze
Deze e-learning bestaat uit interactieve video’s. Dit zijn video’s waarin tussendoor vragen gesteld worden. U kunt in uw eigen tijd en tempo de e-learning doornemen. De totale duur is 1 uur. Als u de e-learning volledig heeft doorlopen en 70% van de vragen van de eindtoets goed heeft beantwoord ontvangt u 2 accreditatiepunten.