Welkom

Takeda Neuroscience
Takeda richt zich al 240 jaar op het ontwikkelen en leveren van geneesmiddelen. Het doel daarvan is het genezen van patiënten en/of het verbeteren van hun kwaliteit van leven. "Patiënten", daar werken we voor. Met onze geneesmiddelen -en de zoektocht naar nieuwe- willen we hen ondersteunen. Zodat ze beter worden, of zich beter voelen. En dus kunnen werken, zorgen, sporten en uitgaan. Of anders gezegd, om het leven ten volle te leven. Daarom willen wij u, als healthcare professional, ondersteunen met geaccrediteerde online nascholingen op het gebied van ADHD.

Inloggen

Heeft u problemen met inloggen?
Neem contact op met onze helpdesk.

Nieuwe inzichten in de behandelingsopties voor ADHD
Prof. dr. David Heal spreekt over de farmacologie van ADHD-medicatie: kan kennis over de farmacologische eigenschappen van de medicatie bijdragen aan een keuze voor bepaalde medicatie in de behandeling van ADHD? Dion Leiblum zal in zijn presentatie aandacht besteden aan de zorgstandaard ADHD die verschenen is in 2019. 

Optimizing ADHD Treatment
Prof. dr. Michael Huss presenteert ontwikkelingen in de behandeling van kinderen en jongeren met ADHD. Hoe kunnen we ons meer richten op de individuele functionele uitkomsten voor patiënten en hun families? Wat zijn de huidige kansen en strategieën om de behandelresultaten te optimaliseren?

Optimizing symptom control & functioning after methylphenidate
Prof. dr. Tobias Banaschewski geeft in deze e-learning een update over de nieuwe NICE en CADDRA richtlijnen met een focus op die kinderen waarbij u niet bent uitgekomen met de eerste keuze bij medicamenteuze behandeling, methylfenidaat.